PFI Series PFI Series Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, cảm ứng từ, chất liệu kim loại (Loại giắc cắm). PFI Series Cảm biến tiệm cận Số lượng: 100 Cái


  •  
  • PFI Series

  • Giá bán: Liên hệ
  • Cảm biến tiệm cận loại hình trụ, cảm ứng từ, chất liệu kim loại (Loại giắc cắm).